J. B. F. a současnost

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A DÍLO ZAKLADATELE NOVODOBÉHO ČESKÉHO MOZAIKOVÉHO UMĚNÍ VIKTORA FOERSTERA

více zde

kostel Panny Marie Sněžné v Praze

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FOERSTROVA KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ

NEDĚLE, 25. 10. 2015, 16 hod., Velký sál paláce Žofín, Praha 1

plakát

 

FOERSTROVO KOMPLETNÍ KLAVÍRNÍ DÍLO NAHRANÉ PRO ČESKÝ ROZHLAS

Existuje hudba, která se dotkne duše a člověk jí v dobrém slova smyslu propadne. Tak nějak tomu bylo i v případě Věry Kopecké, která se po řadu let intenzivně věnovala nastudování kompletního Foerstrova klavírního díla. Přes nejeden problém s obstaráním těžko dostupného notového materiálu se záměr nakonec podařilo uskutečnit.

noty titulka

titulní stránka

O plodném vztahu interpretky ke skladateli svědčí také mnohaletá koncertní činnost Věry Kopecké, kde živě provedla řadu Foerstrových skladeb. Nahrávka kompletního klavírního díla J.B.Foerstra pro Český rozhlas trvala několik let -16 cyklů a řada samostatných kompozic. Záslužnou prací dokončenou prakticky v roce Foerstrova 150. výročí  2009 uzavřela Věra Kopecká svoji koncertní kariéru. V roce 2013 nahrála pro úplnost kompletu ještě několik menších klavírních titulů. Majitelem kompletu je Český rozhlas, který nyní nabízí několik Foerstrových klavírních kompozic v interpretaci Věry Kopecké prostřednictvím rozhlasové Radiotéky:

http://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11703244/Josef-Bohuslav-Foerster-Skladby-pro-klavir/

Zpřístupnit všechny rozhlasové nahrávky řadám veřejnosti se však dodnes nepodařilo. Nevyslyšená výzva pro hudební vydavatelství naštěstí nezabrání zájemcům v poslechu alespoň ukázek na internetu:

https://www.youtube.com/user/verakopecka/videos

Nezbývá než doufat, že se interpretační umění Věry Kopecké stane známějším a samotné klavírní dílo J.B.Foerstra se v dohledné době dočká zpřístupnění celého kompletu v rozhlasové Radiotéce.

***

EDICE

Narodil ses jako dítě

Nové vydání faksimile JBF

SJBF vydala na sklonku roku 2014 ke svému 95. výročí založení a 155. narozeninám J.B.Foerstera faksimile dvou vánočních písní pro dětský sbor a varhany.

Obě písně zazněly v podání Pražského smíšeného sboru na letošních vánočních koncertech pořádaných dvěma uměleckými subjekty – naší SJBF a PSS.

Věříme, že touto miniaturní a láskyplně vyhotovenou edicí umožníme zájemcům o dílo mistra J.B.Foerstera snadnější přístup k poznání a provádění jeho skladeb.

 

 

 

 

***

Na Květnou neděli 29.3. v 16 hod. v bazilice sv.Petra a Pavla na Vyšehradě se nabízí příležitost k poslechu Foerstrova „Stabat Mater“. V podání smíšeného sboru MáTa dále zazní „Laudetur Jesu Christe“ B.M.Černohorského a „Ave Maria“ J.Hanuše.

 

POŘADY SEZÓNY 2014/2015

„E v a“

Eva Liberec

Divadlo F.X. Šaldy

Divadlo F.X.Šaldy, Liberec 

dirigent: Martin Doubravský, režie: Linda Keprtová

Po mnoha letech se vrátila na jeviště opera J.B.Foerstera „Eva“. Kdo si nechce nechat ujít její provedení, naskýtá se k tomu jedinečná možnost i v Praze: Pražské Národní divadlo zařadilo na festivalový program (Festival Opera 2015)  liberecké Divadlo F. X. Šaldy Foersterovu Evu dne 8. února 2015. Vstupenky lze objednat přímo v předprodeji.

Bližší informace k provedení a notovému materiálu naleznete zde.

 

 

 

***

titulní stránka autografu „Člověk a smrt“

titulní stránka autografu „Člověk a smrt“, s laskavým svolením ČRo

NÁLADOVÉ  OBRÁZKY

V roce české hudby 2014 vzpomeneme dvou uměleckých osobností – J.B. Foerstra (1859-1951) a E. Schulhoffa (1894-1942), kteří výrazně přispěli k provázanosti německo-českých kulturních vztahů.

www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/kultura/naladove-obrazky

 

 

***

KONCERT KE KŘTU CD PATRICIE GOODSON

Úterý  29. dubna 2014 v 19.30 hodin

Křest CD proběhl 29. dubna 2014 v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici na Praze 2. Jedná se o 1. kompletní nahrávku klavírních skladeb J. B. Foerstra. Komplet je k dostání v prodejně CD Music, Široký dvůr, Loretánské náměstí 4, 118 00 Praha 1 Hradčany, nebo na webu www.cdmusic.cz či www.brilliantclassics.com.

 

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)