Členství

Čitelně vyplněnou přihlášku s Vaším podpisem zasílejte na poštovní adresu uvedenou ve formuláři. Děkujeme.

přihláška ke členství SJBF


Výhody členství v SJBF:

  • zvýhodněné vstupné na koncerty pořádané SJBF
  • volný vstup na ostatní akce SJBF : přednášky, besedy, poslech děl J.B. Foerstra z nových nahrávek za osobní účasti  předních interpretů Foerstrových skladeb ad.

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY

Roční členské příspěvky  činí 200 Kč, pro seniory a studenty 100 Kč.

Příspěvky je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Společnosti J. B. Foerstra v Komerční bance: 35-7956980287 / 0100, variabilní symbol příslušného roku. Pro případné sponzorské dary platí stejné číslo účtu a variabilní symbol příslušného roku.  Platbu je možno uskutečnit i osobně při návštěvě některého z pořadů SJBF. Členské příspěvky se hradí nejpozději vždy do poloviny kalendářního roku.

 

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)