J. B. Foerster

J. B. Foerster, 80. léta 19. Století

J. B. Foerster,
80. léta 19. Století

(1859-1951)

Příslušníci hudebního rodu Försterů (starší generace se ještě psaly s přehláskou) byli po několik generací učiteli a v jejich životě hrála hudba podstatnou roli. Foersterův otec Josef Förster (1833-1907) působil jako varhaník v kostele sv. Vojtěcha, v katedrále svatého Víta, jako pedagog na pražské konzervatoři a byl ceněným autorem především církevních skladeb. Försterovi byli nadáni i jinými talenty. Skladatelův portrét, kterým je uvedena naše webová stránka, je dílem jeho bratra Viktora Foerstera (1867-1915), a sám Josef Bohuslav Foerster zanechal kromě kompozičního také výtvarné a literární dílo.

JBF web obr. 2

J. B. Foerster, 1928, privátní sbírka

Josef Bohuslav Foerster se narodil 30. prosince 1859. Hrzánský palác na Velkopřevorském náměstí v Praze na Malé Straně zdobí pamětní deska. Rodina se později přestěhovala do blízkosti kostela sv. Vojtěcha (dnešní Pštrossova ul. č. 19, Praha 1), kde Foersterův otec působil jako regenschori a mladý Josef Bohuslav Foerster zde získával od roku 1882 první hudební zkušenosti varhaníka.

Roku 1888 se Foerster oženil se sopranistkou Bertou Lautererovou a následujících dvacet pět let přizpůsobil její kariéře. Následoval ji do Hamburku, kam ji angažoval Gustav Mahler, a posléze do Vídně, kde  rovněž pod Mahlerovým vedením  působila jako sólistka Dvorní opery.

Berta Foerstrová-Lautererová, 90. léta 19. století

Berta Foerstrová-Lautererová,
90. léta 19. století

Foersterovi bylo v době vypuknutí první světové války pětapadesát let. Přečkal ji ve Vídni, kde zaznamenal rozpor mezi počátečním vlasteneckým nadšením Rakušanů a traumatem z porážky a rozpadu monarchie, na níž se  podle názoru mnohých Rakušanů  Češi podíleli.

JBF web obr. 4

J. B. Foerster s druhou chotí Olgou, 1940

Foerster se vrátil do vlasti po celkem pětadvacetiletém pobytu v cizině už začátkem roku 1919, do nově založené republiky, kde požíval jako vážená autorita úctu a získal řadu funkcí. Stal se rektorem pražské konzervatoře, předsedou IV. třídy Československé akademie věd, váženým pedagogem.

Foersterův tvůrčí vývoj byl plynulý a stabilní. Vyšel z odkazu Bedřicha Smetany a v této linii komponoval celý život, jako poslední představitel nepřerušené linie smetanovské tradice.

Originály použitých fotografií pocházejí ze sbírek Národního muzea-Českého muzea hudby.

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)