Archiv akcí

2017

Berta Lautererová při svém debutu v Národním divadle v Praze (Čarostřelec)

Berta Lautererová při svém debutu v Národním divadle v Praze (Čarostřelec)

Sopranistka Berta Foersterová Lautererová.
Vzpomínky, fakta a dokumenty

8. března 2017 v 17:00 hodin | v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.,
Puškinovo nám. 9, Praha 6

Berta Foersterová Lautererová (1869–1936) působila v letech 1883–1893 na scéně pražského Národního divadla, 1893–1901 v Městském divadle v Hamburku, jehož operu tehdy vedl Gustav Mahler. Ten ji také angažoval do vídeňské Dvorní opery, jejíž sólistkou pěvkyně zůstala do roku 1913.

Přednášku dr. Vlasty Reittererové, věnovanou umělecké kariéře i osobnímu životu Berty Foersterové Lautererové doprovodí historické hudební nahrávky.

Jménem výboru SJBF Srdečně zveme.

2016

plakát2016-03-26-b2016-03-26-c

Velikonoce 2016

Připravili jsme pro Vás kombinovaný výtvarně-hudební pořad s názvem Zemřel, abych žil z umělecké tvorby vzájemně se ovlivňujících osobností J. B. Foerstera a F. Bílka.

Program z akce zde.

2015

Jesličky Františka Bílka a Vánoce u BílkůSpolečnost Františka Bílka
a Společnost Josefa Bohuslava Foerstera
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy si vás dovolují pozvat na přednášku

Jesličky Františka Bílka a Vánoce u Bílků

František Kožíšek bude hovořit o méně známé oblasti Bílkova díla a jeho vizi budoucích jesliček,
a také o dochovaných vzpomínkách, jak vypadaly u Bílků vánoce
Vánoční překvapení Josefa Bohuslava Foerstera uvede Olga Černá

Čtvrtek 3. prosince nebo úterý 8. prosince 2015,
vždy od 18.00;
Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha 6
Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné se předem registrovat na pr@ghmp.cz nebo tel. 725 811 936!
Dopravní spojení: metro „A“ Hradčanská nebo tram č. 5, 12, 18 a 20 zastávka Chotkovy sady

 

SJBF Vás srdečně zve

Foerstrova síň

„Foerstrovka“

na výstavu o životní  pouti  J.B.Foerstera  do Pamětní síně na faře kostela sv. Vojtěcha v Pštrossově ul. č.17, Praha 1, konané dne 29.5. 2015 v 19:00. Výstava dokumentuje domácí i zahraniční prostředí, v němž J.B.Foerster žil a tvořil až do doby návratu do rodné vlasti a koná se u příležitosti vzpomínkového večera  k úmrtí skladatele, spisovatele a malíře, jehož tvorba ovlivnila řadu významných osobností mezinárodního kulturního světa.

 

 

 

Bílek_F_exlibris_JBF

F. Bílek Exlibris

 

Dne 7.4. 2015 v 17 hod. proběhne pro členy SJBF v Bílkově ateliérové vile v Praze-Hradčanech, Mickiewiczova ul. č.1 promítání dokumentárního filmu o J.B.Foerstrovi z cyklu „Potomci slavných“. Tento snímek mapuje české kořeny a životní osudy Národního umělce Josefa Bohuslava Foerstera až do jeho smrti.

2014

KONCERTY

Vážení příznivci Foerstrovy hudby, milí členové SJBF,

jsme rádi, že Vás se závěrem Roku české hudby můžeme pozvat na čtveřici připravovaných koncertů.

Dostane se Vám možnosti naslouchat komorním skladbám českých soudobých autorů, spolu s Janáčkovým triem vzpomeneme 95. výročí vzniku Foerstrovy společnosti a s hosty Jiřího Hanouska se zaposloucháme do lahodného zvuku oblíbeného nástroje J.B.Foerstra – violončela.

V čase adventním pak společně s Pražským smíšeným sborem oslavíme příchod vánočních svátků a připomeneme si též 155. výročí od narození všestranné umělecké osobnosti Josefa Bohuslava Foerstra, jehož rozsáhlá tvorba nám zůstává velkou výzvou do budoucna.

Přijďte se potěšit z nevšedních setkání s Vaší

SJBF

leták koncerty SJBF 2014

 

„Narodil ses jako dítě …“ – Vánoční koncerty k 155. výročí narození J. B. Foerstra
Ve spolupráci s PSS – Pražský smíšený sbor

14. 12. 2014, 16.30 hodin a 15. 12. 2014, 19.30 hodin,
kostel sv. Martina ve zdi

J. B. Foerster * A. Dvořák * Z. Lukáš

Jiří Petrdlík, dirigent * Olga Černá, mezzosoprán * Drahomíra Matznerová, varhany * Jan Steyer, varhany (PSS) * Bára Štěpánová, mluvené slovo

pozvanka_koncert_Martin_ve_zdi_14.,15.2014_6

pozvánka

 

J.B.F. –  pěvec lásky 

Co se přihodilo oné tajemné noci ? Událost nesrovnatelného významu pro celý svět. Div divů, milost z největších udělená všemu člověčenství. Přihodilo se něco ohromujícího, něco nesmírného, to největší. Narodila se láska.
Láska, zřídlo, z něhož čerpají všechnu svoji sílu a účinnost dobro i krása,
láska ukazující cestu k výšinám,
láska sžíhající oheň a posvěcující naše životní osudy,
láska vyrovnávající,
láska budující,
láska, jež zná sebeobětavé utrpení i největší blaženost,
láska, smysl života.

 

 

SJBF PSS 2

SJBF PSS

SJBF PSS

SJBF PSS

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zas violončel slyším znít…“
10.11.2014, 19 hodin
Kostel sv. Vavřince Praha, Hellichova 18

Jiří Hanousek * Olga Černá * Eliška Novotná

 

20141110       Programm 20141110-page-001

 

„Česká tria“ – Komorní koncert k 95. výročí založení SJBF
3.11.2014, 19 hodin
Goethe Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32

Janáčkovo trio

20141103

    Programm 20141103-page-001

2013

KONCERTY

28. května 2013, kostel sv. Vojtěcha v Praze 1

Evropan Josef Bohuslav Foerster
Vzpomínkový večer k 62. výročí úmrtí J. B. Foerstra

Připomenutí Foerstrova výročí mezzosopranistkou Olgou Černou ve spolupráci s varhaníkem Pavlem Černým a úvodním slovem Zdeňka Vokurky vyznělo velmi působivě. Osobní záštitu převzal arcibiskup pražský metropolita a primas český kardinál Dominik Duka.

Program najdete zde.

  Olga Černá, zpěvcerny-cerna

  Pavel Černý, varhany

  Zdeněk Vokurka, průvodní slovo

 

 

 

 

14. listopadu  2013, 19.00 hodinstamicovo-kvarteto
Goethe – Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Evropan Josef Bohuslav Foerster
Severská inspirace

J. B. Foerster – Modlitba pro smyčcové kvarteto, sine op. (1940)
J. B. Foerster – Miniatury pro klavír, op. 17
G. Mahler –Věta pro klavírní kvartet a moll
E. Grieg – Lyrické skladby (výběr z klavírního cyklu)goodson
J. B. Foerster – Smyčcový kvartet F dur, č. 4, op. 182

Stamicovo kvarteto a Patricia Goodson (USA) – klavír

 

PŘEDNÁŠKY

13. června 2013, Bílkova vila, ve spolupráci s GHMP

Jana Fojtíková: Josef Bohuslav Foerster a František Bílek – spřízněni duchem

Přednáška otevřela doposud zcela opomíjené téma více než 40 let trvajícího přátelského vztahu hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra a sochaře Františka Bílka. Pramenným východiskem se stala neznámá vzájemná korespondence mezi oběma umělci, uložená v Českém muzeu hudby. Korespondence přináší zajímavé detaily z Foerstrova a Bílkova života a uměleckého působení, především ale dává nahlédnout do jejich duchovního světa. Obsahem přednášky bylo hledání styčných bodů v životě a díle tvůrců, kteří náležejí k největším osobnostem české kultury.

 

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana,  místnost č. 309 ve 2. patře

17. října 2013, 16 hodin

Jana Fojtíková: Neznámá korespondence Josefa Bohuslava Foerstra s Františkem Bílkem (viz 13. června 2013)

 

31. října 2013, 16 hodin

Vlasta Reittererová: Vídeňská léta Josefa Bohuslava Foerstra

O čtvrtstoletí života, které Josef Bohuslav Foerster strávil v cizině (Hamburku a Vídni), existuje velmi málo konkrétních informací. Životopisci vycházeli z Foerstrových autobiografických prací, které vznikaly s dvacetiletým odstupem, avšak jako všechny vzpomínky, jsou i tyto výběrové. Někdy došlo při popisu událostí k časovému posunu, některé skutečnosti jsou zkresleny, zdůrazněny ty, které sám autor zpětně pokládal za významnější než jiné, o nichž pomlčel. Patnáct let Foerstrova vídeňského pobytu bylo naplněno bohatou činností skladatelskou, pedagogickou i literární, kterou se přednáška pokusí přiblížit.

 

7. listopadu 2013, 16 hodin

Miloš Haase: Hamburská léta Josefa Bohuslava Foerstra

Přednáška se zaměří na desetileté působení Josefa Bohuslava Foerstra v Hamburku (1893–1903). Zvláštní pozornost bude věnována Foerstrově tvorbě z tohoto období, s důrazem na analýzu symfonie č. 3 D dur op. 36, která měla premiéru v Hamburku za řízení skladatelova přítele Gustava Mahlera. Na závěr budou mít zájemci možnost vyslechnout celou symfonii z nahrávky, kterou pořídil v roce 2008 Osnabrückský symfonický orchestr.

2014

22. dubna 2014 v 16.30 hodin, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana

Zdeněk Havlíček: Klavírní dílo Josefa Bohuslava Foerstra. Lyrické klavírní kusy z přelomu století.

Zdeněk Havlíček je autorem stejnojmenné diplomní práce. Přednáška je pořádána jako doprovodná akce ke koncertu americké klavíristky Patricie Goodson.

Z relativně bohatého klavírního díla J.B. Foerstra se přednáška podrobněji zaměří na 3 cykly lyrických kusů vzniklých okolo přelomu století. Na vybraných partiích z cyklu Snění, op. 47 (1898) poukáže především na povahu tematicko-motivické práce a na její úlohu při výstavbě jednotlivých čísel  i cyklického celku. V cyklu Růže vzpomínek op. 49 (1902) se pozornost soustředí více na oblast harmonicko-tonální a na pestré žánrové pozadí jednotlivých čísel.

Z cyklu A jabloně kvetly, op. 52 (1905) bude blíže představeno úvodní a závěrečné číslo. Pojednaná díla budou závěrem nahlédnuta v širších hudebně-historických a hudebně-historiografických souvislostech.

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)