Společnost J. B. Foerstra

Karel Otáhal: J. B. Foerster

Společnost Josefa Bohuslava Foerstera, z. s. byla založena (pod názvem Foersterova společnost) roku 1919 u  příležitosti skladatelových šedesátých narozenin. V prvních stanovách byly formulovány cíle společnosti „podporovat a šířit hudební umění, zvláště moderní, a to těmito prostředky: hudebními produkcemi, vydáváním a rozšiřováním publikací, přednáškami“ a dalšími činnostmi. Prvním předsedou spolku se stal Otakar Ostrčil. Zásluhou Foersterovy společnosti vyšly v následujících letech díla Bedřicha Smetany, Otakara Ostrčila, Rudolfa Karla, Otakara Jeremiáše a dalších – pochopitelně také řada děl Foersterových. Dnes si klade společnost za svůj hlavní cíl především propagaci díla samotného Josefa Bohuslava Foerstera, přičemž usiluje o uvádění zapomenutých, či dosud nikdy neuvedených děl.

Narodil ses jako dítě

Nové vydání faksimile JBF

Roku 1959 získala Foersterova společnost jako své působiště bývalý refektář fary kostela svatého Vojtěcha, kde se uskutečňovaly koncerty a přednášky, pořádané společností. Roku 2012 musela společnost síň během probíhající rekonstrukce fary uvolnit a v současné době je pro pořádané akce odkázaná na vyhledávání náhradních prostor.

kostel sv. Vojtěcha, foto: VěK

Během posledního půlstoletí prodělala Foersterova společnost personální i právní změny. V letech 1973–2007 působila jako součást České hudební společnosti, v březnu 2007 se transformovala v občanské sdružení. V předsednictví se během této dosavadní poslední etapy vystřídali prof. Radomír Melmuka a PhDr. Jana Fojtíková. Významnou oporou činnosti nyní již Společnosti Josefa Bohuslava Foerstera byla až do své smrti Míla Smetáčková.

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)